• Aukcje OZE 2019 to praktyczny przewodnik dla inwestorów, napisany z perspektywy procesu inwestycyjnego. Koncentruje się on na trzech technologiach odnawialnych – energetyce wiatrowej, słonecznej i hydroenergetyce.  Prezentuje zmodyfikowane zasady aukcyjne wprowadzone Ustawą Nowelizującą, tak jak je widzi inwestor. W miejscach, gdzie wciąż regulacje nie są do końca jasne, wskazuje na możliwe interpretacje. Dużo miejsca poświęca Przewodnik na analizę ryzyk w systemie aukcyjnym, które muszą być brane pod uwagę przy pracy nad ofertą aukcyjną. W jednym miejscu zebrane zostały regulacje z innych ustaw, które są ważne z punktu widzenia procesu aukcyjnego. Osobny rozdział został poświęcony istniejącym instalacjom OZE, bowiem nowelizacja prawa dotknęła także ten rodzaj instalacji. Nowością jest natomiast rozdział omawiający podstawy prawne dla budowania instalacji OZE poza systemem aukcyjnym, przy wykorzystaniu systemu dopłat do cen gwarantowanych (co szczególnie może zainteresować inwestorów w instalacje hydroenergetyczne) oraz poza jakimkolwiek systemem wsparcia. Przewodnik uzupełnia tekst uchwalonej ustawy nowelizującej oraz jednolity tekst ustawy OZE oraz ustawy o inwestycjach w zakresie energetyki wiatrowej (tzw. ustawa odległościowa) Format: pdf, A5 Ilość stron: 274 Wersja językowa: PL – język polski
  • Aukcje OZE 2019 to praktyczny przewodnik dla inwestorów, napisany został z perspektywy procesu inwestycyjnego. Prezentuje nowe zasady aukcyjne wprowadzone Ustawą nowelizującą, tak jak je widzi inwestor. Wskazuje na niejasne regulacje i możliwe interpretacje. Pokazuje listę ryzyk, które musza być brane pod uwagę przy pracy nad ofertą aukcyjną. W jednym miejscu zebrane są regulacje z kilku ustaw, ważnych z punktu widzenia procesu aukcyjnego.
    Format: pdf, A5 Ilość stron: 82 Wersja językowa: EN - język angielski