Aukcje OZE 2021 to praktyczny przewodnik dla inwestorów, napisany z perspektywy procesu inwestycyjnego. Koncentruje się na trzech technologiach odnawialnych – energetyce wiatrowej, słonecznej i hydroenergetyce. Prezentuje zasady aukcyjne, jakie będą obowiązywać w roku pandemii, a więc zmodyfikowane poprzez regulacje Tarczy Antykryzysowej. W miejscach, gdzie wciąż regulacje nie są do końca jasne, wskazuje na możliwe interpretacje i stanowiska organów administracji.

Format: pdf, A5
Ilość stron: 89
Wersja językowa: EN – English