Aukcje OZE 2020 to praktyczny przewodnik dla inwestorów, napisany z perspektywy procesu inwestycyjnego. Koncentruje się na trzech technologiach odnawialnych – energetyce wiatrowej, słonecznej i hydroenergetyce. Prezentuje zasady aukcyjne, jakie będą obowiązywać w roku pandemii, a więc zmodyfikowane poprzez regulacje Tarczy Antykryzysowej. W miejscach, gdzie wciąż regulacje nie są do końca jasne, wskazuje na możliwe interpretacje i stanowiska organów administracji.

Dużo miejsca poświęcamy w Przewodniku na analizę różnych aspektów ryzyka w systemie aukcyjnym, które muszą być wzięte pod uwagę przy pracy nad ofertą aukcyjną. W jednym miejscu zebrane zostały również regulacje z innych ustaw, które są ważne z punktu widzenia procesu aukcyjnego. Utrzymaliśmy rozdział omawiający podstawy prawne dla budowania instalacji OZE poza systemem aukcyjnym, przy wykorzystaniu systemu dopłat do cen gwarantowanych (co szczególnie może zainteresować inwestorów w instalacje hydroenergetyczne) oraz poza jakimkolwiek systemem wsparcia, wzbogacając go jeszcze o część poświęconą możliwościom łączenia systemów wsparcia ze sprzedażą energii na rynku.

Przewodnik uzupełnia jednolity tekst ustawy OZE, zmodyfikowany regulacjami Tarczy Antykryzysowej oraz ustawy o inwestycjach w zakresie energetyki wiatrowej (tzw. ustawa odległościowa).

Format: pdf, A5
Ilość stron: 261
Wersja językowa: PL – język polski