Polityka Prywatności

Nasz Serwis aukcjeoze2018.pl zapewnia bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych. Przetwarzamy je zgodnie z przepisami o ochrony danych osobowych oraz opisanymi poniżej zasadami, tak aby zapewnić Państwu najwyższą jakość oferowanych usług.

 

Kto jest Administratorem Danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest GS Business Consulting and Management, siedziba: Pilsudskiego 18/2, 70-460 Szczecin, NIP – 118-007-54-99.

GS Business Consulting and Management przetwarza dane zgodnie z zasadami i wymogami określonymi przez przepisy o ochronie danych osobowych, m.in. w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych – „RODO” (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe, które zostały nam powierzone przetwarzamy na terenie Unii Europejskiej, w siedzibie działalności Serwisu.

Jesteśmy też w stanie zapewnić wymagane narzędzia do dochowania bezpieczeństwa Państwa danych, jeśli wystąpi konieczności przekazania danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej

 

Na jakich zasadach przetwarzamy dane?

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie umowy jaką jest złożenie zamówienia oraz na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej na zasadzie dobrowolności.

Dane osobowe przetwarzamy w celu:

  1. realizacji obowiązków wynikających z zawartej Umowy/Zlecenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym w zakresie podmiotów współpracujących i zapewniających jej obsługę);
  2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Serwisu jako Administratora Danych (na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO, takie jak realizacja obowiązków umowy, usługi marketingowe lub usługi związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa);
  3. realizacji obowiązków prawnych ciążących Serwisie jako Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia sprzeciwu jeśli, gdy nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo do:

  1. żądania od Serwisu, jako Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Powierzone nam dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z zawartej Umowy (konieczny do realizacji zlecenia), do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń, oraz do czasu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Serwisu jako Administratora Danych.

Informujemy również, że współpracujemy z podmiotami, które mogą stać się bezpośrednio lub pośrednio odbiorcami Państwa danych. Są to m.in. platformy i serwisy płatności elektronicznych, podwykonawcy stron www czy biuro rachunkowe. Podmioty te są związane z nami umowami powierzenia, co zapewnia najwyższy poziom staranności i bezpieczeństwa w procesie przetwarzania Państwa danych.

Aktualizacja Polityki Prywatności

Aktualizacje Polityki Poufności będą publikowane na naszej stronie internetowej.

 

Kontakt

Jeżeli posiadają Państwo pytania w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych prosimy o kontakt mailowy e-mail  kontakt@aukcjeoze2018.pl lub telefoniczny 668 606 094