Aukcje OZE w 2020 roku

Sukces aukcji przeprowadzonych w 2019 zdawał się jeszcze kilkanaście tygodni temu wskazywać, że tegoroczne aukcje odbędą się bez większych problemów. Potem przyszedł czas pandemii i pojawiło się nagle wiele znaków zapytania. Szczęśliwie dla branży OZE, legislacja czasu pandemii (Tarcza Antykryzysowa) wzięła pod uwagę ograniczenia i ryzyko związane z koronawirusem i dziś można powiedzieć, że ramy prawne dla aukcji 2020 są już znane. Regulacje te dotyczą także w części projektów, które wygrały aukcje w latach 2018 i 2019, a także projektów, które wciąż są w fazie dewelopmentu i swojej szansy na realizację będą szukały poza istniejącymi systemami wsparcia. Niewiadomą pozostaje wciąż termin tegorocznych aukcji. Postanowiliśmy jednak nie czekać i opublikować już czwartą edycję naszego Przewodnika w momencie, gdy wiemy jak będą przebiegać aukcje roku pandemii.

O przewodniku

Aukcje OZE 2020 to praktyczny przewodnik dla inwestorów, napisany z perspektywy procesu inwestycyjnego. Koncentruje się na trzech technologiach odnawialnych – energetyce wiatrowej, słonecznej i hydroenergetyce. Prezentuje zasady aukcyjne, jakie będą obowiązywać w roku pandemii, a więc zmodyfikowane poprzez regulacje Tarczy Antykryzysowej. W miejscach, gdzie wciąż regulacje nie są do końca jasne, wskazuje na możliwe interpretacje i stanowiska organów administracji.

Dużo miejsca poświęcamy w Przewodniku na analizę różnych aspektów ryzyka w systemie aukcyjnym, które muszą być wzięte pod uwagę przy pracy nad ofertą aukcyjną. W jednym miejscu zebrane zostały również regulacje z innych ustaw, które są ważne z punktu widzenia procesu aukcyjnego. Utrzymaliśmy rozdział omawiający podstawy prawne dla budowania instalacji OZE poza systemem aukcyjnym, przy wykorzystaniu systemu dopłat do cen gwarantowanych (co szczególnie może zainteresować inwestorów w instalacje hydroenergetyczne) oraz poza jakimkolwiek systemem wsparcia, wzbogacając go jeszcze o część poświęconą możliwościom łączenia systemów wsparcia ze sprzedażą energii na rynku.

Przewodnik uzupełnia jednolity tekst ustawy OZE, zmodyfikowany regulacjami Tarczy Antykryzysowej oraz ustawy o inwestycjach w zakresie energetyki wiatrowej (tzw. ustawa odległościowa).

Format: pdf, A5
Wersja językowa: PL – język polski
Ilość stron: 261
Cena: 149 PLN

Zamów pełną wersję przewodnika

Spis treści i wybrane strony

Spis treści cz. 1
Spis treści cz. 2
Zamów pełną wersję przewodnika

O autorach

Linkedin

Grzegorz Skarżyński

Na rynku zielonej energii w Polsce od blisko 20 lat. Współzałożyciel i wiceprezes Polish Energy Partners, jednego z pierwszych niezależnych producentów energii w Polsce, aż do debiutu giełdowego. Przez blisko ostatnie 10 lat dyrektor inwestycyjny hiszpańskiego funduszu Tai-ga Mistral, odpowiedzialny m.in. za development, budo-wę, sfinansowanie oraz zarządzanie portfelem farm wia-trowych o łącznej mocy 90 MW. Partner w Tundra Advi-sory, spółce zarządzającej aktywami wiatrowymi Taiga Mistral w Polsce. Od trzech lat współpracuje ze szwaj-carską firmą Pexapark.com. aktywną na rynku energii z OZE. Niezależny ekspert w obszarze energetyki odna-wialnej. Absolwent SGH.

Mail: grzegorz.skarzynski@aukcjeoze2018.pl

Linkedin

Przemysław Kałek

Radca prawny, od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz przedsię-biorstw działających w sektorze elektroenergetycznym i gazowym, w tym operatorów systemów elektroenerge-tycznych oraz wytwórców energii elektrycznej. Świadczy kompleksowe usługi przy nabywaniu farm wiatrowych i fotowoltaicznych, budowie i eksploatacji elektrowni, reor-ganizacji przedsiębiorstw energetycznych, a także przy negocjowaniu kontraktów na przyłączenie i dostawy energii elektrycznej, gazu oraz paliw. Rekomendowany przez międzynarodowe rankingi prawnicze Chambers Partners oraz THE LEGAL 500 jako jeden czołowych ekspertów prawnych w obszarze energetyki w Polsce.

Mail: przemyslaw.kalek@aukcjeoze2018.pl

Szkolenia

Dla osób zainteresowanych tematyką aukcji OZE 2020 prowadzimy również szkolenia i warsztaty praktyczne. Informacje o aktualnych terminach znajdują się na stronie www.euro-con.pl

Kontakt    Administratorem Danych Osobowych Użytkownika jest Sprzedawca tj. GS Business Consulting and Management, siedziba: Piłsudskiego 18/2, 70-460 Szczecin, NIP – 118-007-54-99. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obwiązującymi przepisami oraz Polityką Prywatności (należy podlinkować do treści). Przesłanie zapytania lub złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją jej treści. Podanie danych wskazanych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia lub udzielenia odpowiedzi.

    Zamów pełną wersję przewodnika

    Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

    Płatności dotpay